فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

اول نماز بعد از غذا _ این اصطلاح بیشتر در مواقع مزاح با یکدیگر و یا در حالتی که شخص قصد مبارزه درونی با نفس داشت و در ظاهر عکس آنرا عمل می کرد بکار می رفت مانند بچه های شر گردان که تصور نماز شب خواندن و یا کارهای دیگر خود راحتی از دوستانشان بخاطر اعمال این چنینی گرفته بودند ؛نوعی ملامتیگری .

اصطلاحات و تعبیرات

اوضاع بی ریخت _ مسئله و مورد داشتن ؛بحرانی بودن اوضاع مزاجی کسی که مبتلا به بیماری اسهال بود می گفتند به وضعیت در گیری در خط نیز می گفتند . کنایه از اینکه در گیری در خط بالا گرفته و در پایان نیز با لحنی عادی تر پنداری جنگ را به چیزی نگرفته باشند وبا خونسردی ادامه می دادند « می ترسم اخرش دعوا بشود »!؟

اصطلاحات و تعبیرات

امور خالی _ امور مالی . به این علت که غالبا خالی از وجه نقد بود اطلاق می شد . تشکیلاتی که از پرداخت حداقل های ماهانه رزمندگان عاجز بئد . کم نبودند بچه هایی که چندین ماه وگاه چند سال ماهانه شان عقب افتاده بود ؛غیر از کسانی که اصلا مراجعه نمی کردند و خود را طلبکار نمی دانستند .

صفحه‌ها