فرهنگ جبهه

اصطلاحات و تعبیرات

اسلحه جدید تحویل گرفتن - عملیات کردن، به غنیمت گرفبن تجهیزات دشمن . وقتی بچه های قدینی و با سابقه جبهه برای انجام عملیات به سمت خط مقدم در حرکت بودند وبا نیروهای تازه نفس - کسانی که عموما نخستین باراعزامشان به منطقه بود مواجه می شدند وبعضا از روی کنجکاوی مورد سوال قرار می گرفتند که :اخوی کجا؟پاسخ می گفتند :«هیچی ،اسلحه جدید آوردند، می ریم تحویل بگیریم ».

اصطلاحات و تعبیرات

از واحد آمدن - از واحد تخریب آمده ام ؛از واحد اطلاعات -عملیات آمده ام .. وقتی کسی از بچه ها ی « اطلاعات وعملیات » یا « تخریب » که آنها را نمی شناختند سوال می کردند که مثلا برادر از کجا آمده ای؟ آنها به جهت مسائل امنیتی و اینکه ریا نشود می گفتند : از واحد ! و نمی گفتند از کدام واحد . بدین معنی که نمی توانم بگویم اسم واحدم چیست ، نپرس که نمی گویم . و این نوعی « توریه » بود برای اینکه تا جایی که ممکن است دروغ ،واز طرف دیگر به اصطلاح « راست فتنه انگیز » هم نگفته با شند . « سرباز هستم » نیز می گفتند .

اصطلاحات و تعبیرات

اخوی - یرادر . رساننده غلبه علقه و علاقه  دینی و الهی در بین بچه ها  بود نسبت به هم ،و موقع اطلاق خود به خود نوعی مسئولیت با خود می آورد . گاهی هم به جای اسم می نشست و کسی را که نمی شناختند با این کلمه خطاب می کردند ؛ مثل کلمه « جناب » در پشت جبهه . این اصطلاح بر گرفته از کلام خدا در قرآن است که پس  از انقلاب مثل بسیاری سنن مهجور اسلامی احیا شد .

صفحه‌ها