جستجوی شهدا

شهید احمد حسنوند فرزند محمد پایگاه اطلاع رسانی شهدا
نام:
احمد
نام خانوادگی:
حسنوند
نام پدر:
محمد
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
مدرسه فیاض بخش
استان:
لرستان
شهرستان:
بروجرد
شهر / بخش:
بروجرد
دهستان:
-
نام گلزار:
گلزار شهدا
قطعه:
34
ردیف:
19
شهید کیهان گودرزی فرزند نبی الله پایگاه اطلاع رسانی شهدا
نام:
کیهان
نام خانوادگی:
گودرزی
نام پدر:
علی
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
مدرسه فیاض بخش
استان:
لرستان
شهرستان:
بروجرد
شهر / بخش:
بروجرد
دهستان:
-
نام گلزار:
گلزار شهدا
قطعه:
33
ردیف:
15
شهید احمد گودرزی فرزند نبی الله پایگاه اطلاع رسانی شهدا
نام:
احمد
نام خانوادگی:
گودرزی
نام پدر:
رضا
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
مدرسه فیاض بخش
استان:
لرستان
شهرستان:
بروجرد
شهر / بخش:
بروجرد
دهستان:
-
نام گلزار:
گلزار شهدا
قطعه:
33
ردیف:
14
شهید احمد گودرزی فرزند نبی الله پایگاه اطلاع رسانی شهدا
نام:
احمد
نام خانوادگی:
گودرزی
نام پدر:
نبی الله
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
مدرسه فیاض بخش
استان:
لرستان
شهرستان:
بروجرد
شهر / بخش:
بروجرد
دهستان:
-
نام گلزار:
گلزار شهدا
قطعه:
34
ردیف:
17
شهید محمد حسن ادب
نام:
محمدحسن
نام خانوادگی:
ادب
نام پدر:
محمد
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:
محل شهادت:
حمیدیه - رودخانه کرخه
استان:
لرستان
شهرستان:
بروجرد
شهر / بخش:
بروجرد
دهستان:
-
نام گلزار:
بهشت شهدا
قطعه:
شهدا
ردیف:
22

صفحه‌ها