اصطلاحات و تعبیرات

املتی _ لباس رنگ و رو رفته ی از کار افتاده آفتاب خورده که از بس از آن کار کشیده شده مثل رنگ گوجه و تخم مرغ و ترکیب این دو شده است . به لباسهای چیریکی (پلنگی ) دارای رنگ های سبز و قرمز ،زرد و مشکی نیز می گفتند .