اصطلاحات و تعبیرات

اوضاع بی ریخت _ مسئله و مورد داشتن ؛بحرانی بودن اوضاع مزاجی کسی که مبتلا به بیماری اسهال بود می گفتند به وضعیت در گیری در خط نیز می گفتند . کنایه از اینکه در گیری در خط بالا گرفته و در پایان نیز با لحنی عادی تر پنداری جنگ را به چیزی نگرفته باشند وبا خونسردی ادامه می دادند « می ترسم اخرش دعوا بشود »!؟