اصطلاحات و تعبیرات

ایستگاه صلواتی - توقفگاه واستراحتگاه برای پذیرایی رایگان رزمندگان اسلام در سراسر منطقه ، از شهر های سر راه تا مناطق عملیاتی .