نمایشگاه ادوات سنگین جنگی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هزار و پانصد شهید بروجرد : به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس نمایشگاه ادوات سنگین جنگی شامل توپ های 122 ،130و 155 و انواع راکت اندازهای 107 و جیپ تاکتیکی طوفان و انواع ضدهوایی ها و سلاح های خودکار و نیمه خودکار به نمایش عموم مردم شهید پرور شهرستان بروجرد در آمد.