نمایشگاه های عاشورایی(بخش اول)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هزار و پانصد شهید بروجرد : نمایشگاه های محرمی که با هدف ترویج آثار مذهبی در سطح شهرستان بروجرد برگزار شد جلوه هایی از ایثار و مقاومت اهل البیت (علیه اسلام) را در برابر ظلم و استکبار را به نمایش گذاشت . در کنار این نمایشگاه ها که اغلب واقعه ی عاشورا را به نمایش گذاشته بودند ، نمایش های خیابانی و تعزیه خوانی نیز اجرا شد .