نمایشگاه ادوات سنگین جنگی و کانال حنظله و پل خیبر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هزار و پانصد شهید بروجرد : به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس نمایشگاه کانال حنظله که در این کانال اتاق فرماندهی در زمان جنگ ، بیمارستان صحرایی و صحنه هایی از نحوه به شهادت رسیدن رزمندگان در جبهه به همراه پل شناور خیبر که در کنار آن  نمایشگاه ادوات سنگین جنگی شامل توپ های 122 ،130و 155 و انواع راکت اندازهای 107 و جیپ تاکتیکی طوفان و انواع ضدهوایی ها و سلاح های خودکار و نیمه خودکار به نمایش عموم مردم شهید پرور شهرستان بروجرد در آمد .