رزمندگان بروجردی در هشت سال دفاع مقدس

تصاویر رزمندگان بروجردی در هشت سال دفاع مقدس که توسط پایگاه اطلاع رسانی شهدای بروجرد منتشر می شود . به دلیل تعداد زیاد این تصاویر به صورت قسمتی و موضوعی منتشر می شود .