شهدا در بیانات رهبری

کلیپ یادواره شهدا حمله موشکی مدارس شهید فیاش بخش و امام حسن مجتبی شهرستان بروجرد سخن رخبری

این کلیپ به مناسبت یادواره شهدای مظلوم حمله موشکی به مدرسه شهید فیاض بخش و مدرسه امام حسن مجتبی (علیه السلام) توسط پایگاه اطلاع رسانی شهدا پخش گردیده شد .

دسته بندی چند رسانه ای: