عملیات قوچ سلطان

عملیات قوچ سلطان

تاریخ: 
چهارشنبه, فروردين 1, 1358