ورود یك هیئت عراقی به ریاست معاون وزیر خارجه عراق به انگلیس برای كسب اطمینان مجدد از غرب

ورود یك هیئت عراقی به ریاست معاون وزیر خارجه عراق به انگلیس برای كسب اطمینان مجدد از غرب

تاریخ: 
دوشنبه, فروردين 1, 1367