اصطلاحات و تعبیرات

اخوی - یرادر . رساننده غلبه علقه و علاقه  دینی و الهی در بین بچه ها  بود نسبت به هم ،و موقع اطلاق خود به خود نوعی مسئولیت با خود می آورد . گاهی هم به جای اسم می نشست و کسی را که نمی شناختند با این کلمه خطاب می کردند ؛ مثل کلمه « جناب » در پشت جبهه . این اصطلاح بر گرفته از کلام خدا در قرآن است که پس  از انقلاب مثل بسیاری سنن مهجور اسلامی احیا شد .