اصطلاحات و تعبیرات

اف کروز - تویوتاهای جدیدی را می گفتند که غالبا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ استفاده می کرد . کنایه از «اف پنجی » راندن ونهایت سرعت رفتن با لند کروز بود و اینکه مگر با هواپیمای اف.5 عوضی گرفتی که این قدر با سرعت می روی!