تشییع،پیکر،شهید،جهاد،مغنیه،حزب،الله،لبنان

تشییع پیکر شهید جهاد مغنیه

شهید جهاد مغنیه فرزند شهید عماد مغنیه پایگاه اطلاع رسانی شهدا

مراسم باشکوه تشییع پیکر شهید جهاد مغنیه در حومه جنوبی بیروت ، با حضور شمار زیادی از مردم لبنان و شخصیت های برجسته از جمله مسئولان بلند پایه حزب الله برگزار شد ؛ مراسمی که با اعلام حمایت از آرمان مقاومت و اعلام انزجار از قاصبان صهیونیست همراه بود.