شهید،محمد،حسن،شریف،قنوتی،طب،پایگاه،اطلاع،رسانی،شهدا

شهید شریف قنوتی کیست؟

شهید محمد حسن شریف قنوتی پایگاه اطلاع رسانی شهدا

ایشان 9 شناسنامه و 9 فامیلی مختلف برای فرار از دست ساواک برای خودش درست کرده بود ، بعد از شهادت هم در گلزار شهدای آبادان خاکسپاری و دو قبر نیز در گلزار شهدای اردکان فارس و بروجرد به عنوان یادمان بنا نهاده شد .