خاطرات

ماجرای چوبی که شهید شریف قنوتی به بنی صدر نشان داد

شهید محمد حسن شریف قنوتی پایگاه اطلاع رسانی شهدا

شیخ شریف دستش را با عصبانیت تکان داد و با چوبدستی محکم به قبایش زد و رو به آنها کرد و گفت : خدا لعنتتان کند و جلسه را ترک کرد . بعد از این جلسه فقط شیخ شریف به سمت خرمشهر برگشت و آن آقایان و فرماندهان همه همراه بنی صدر به اهواز و تهران برگشتند.

نماز جماعتی که ....

نماز جماعت جبهه

تو پایگاه کانی باغ (پسوه) و توی سنگر ی که برای مسجد در نظر گرفته شده بود پشت سر یکی از بچه ها قامت بستیم و نماز مغرب رو شروع به خوندن کردیم که صدای تیر اندازی بی امان نگهبان ها شروع شد .

دشمن از شما غافل نمی شود

توزیع نان

وقتی به فرمان حضرت امام (ره) محاصره آبادان با دلاورمردی های رزمندگان اسلام در هم شکسته شد و دشمن شکست خورد دشمن فریب خورده  داخل هنوز هم به امید پیروزی تلاشش را به هر شکل ادامه می داد . 

شهید گمنامی به نام میثم !

خنثی کردن مین آقای احمد یوسفی ارتش

هفتمین مین را که  خنثی کردم و به دست صابر دادم ، سیخک را برداشتم و با عجله شروع به سیخک زدن زمین کردم .هنوز یک متر پیشروی نکرده بودیم که دستی از پشت  شانه ام را نوازش کرد و گفت : خسته نباشی برادر .