وبلاگستان

آیه ی شهادت !

وبلاگ رهسپاریم با ولایت

در میان مومنان مردانی هستند که برسر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند ، بعضی پیمان خود را به آخر برده اند (ودر راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده اند.

عرفه چیست ؟

وبلاگ کانون بسیج فرهنگیان

و نیز گفته اند سبب آن این است كه مردم از این جایگاه به گناه خود اعتراف میكنند و بعضی آن را جهت تحمل صبر و رنجی میدانند كه برای رسیدن به آن باید متحمل شد. چرا كه یكی از معانی «عرف» صبر و شكیبایی و تحمل است.

واکنش‌ها به توهین کیا رستمی ادامه دارد

وبلاگ هم صف با ملائک

این کمال بی‌معرفتی است تا با چشم پوشیدن از جان‌نثاری و سلحشوری جوانان مملکت در حفظ و صیانت از دین و ملت و کشورشان، آنکه جماعتی شناخته شده اما ناتوان از شناخت آن رزمندگان و آن سلحشوری‌ها را تحقیر و تخفیف کنند!