اندروید اسلامی

نرم افزار مذهبی مشکات (مشکوة)

نرم افزار اندروید اسلامی  مشکوة

این نرم افزار که از سری نرم افزارهای اندورید اسلامی می باشد به کوشش جناب آقای امید امیدی برنامه نویسی شده است که منبع احادیث آن از پایگاه اینترنتی شهید آوینی گردآوری شده است .